Obchodné podmienky


OBCHODNÉ PODMIENKY
 
Prevádzkovateľ B2B veľkoobchodného portálu
LIBERTY TRADE s. r. o.
Súvoz 1
911 01 Trenčín
IČO:36 327 557
IČ DPH:SK2020180041
Spoločnosť je registrovaná v OR Trenčín vložka13664/R
Tel.: +421 32 74 30 452
Bankové spojenie: Tatra banka, pobočka Nám. sv. Anny 3743, Trenčín, číslo účtu 2920879387/1100
 
 
 
Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť fyzické a právnické osoby ktoré prevádzkujú veľkoobchodný, alebo maloobchodný predaj bicyklov, častí bicyklov, cyklodoplnkov, športových potrieb príp. servis alebo požičovňu bicyklov a športových potrieb. Tento veľkoobchodný portál je určený pre odberateľov, ktorí nakupujú produkty na ďalší predaj. Registráciu odberateľov a prístup na portál schvaľuje prevádzkovateľ B2B portálu.
 
Objednávka
 
1. Odberateľ objednáva produkty z ponuky predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.b2b.mayo.eu.sk. Odberateľ je zodpovedný za správnosť údajov v registračnom formulári a za správne a kompletne uvedenú dodaciu adresu pri potvrdení objednávky. V prípade vzniknutia nákladov na opakované doručenie objednávky kvôli chybe v dodacej adrese znáša náklady na opakované doručenie odberateľ.
 
Po odoslaní objednávky z b2b portálu bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a spracovaná. Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) predávajúci potvrdí dosptupnosť tovaru a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre odberateľa záväzná.
 
Odberateľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba do času kedy bude tovar expedovaný zo skladu Liberty trade s. r. o. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (poštou, e-mailom). V prípade stornovania objednávky po termíne expedície tovaru znáša odberateľ náklady na dopravu tovaru na dodaciu adresu a aj na vrátenie tovaru späť predávajúcemu. Dopravu tovaru späť k predávajúcemu zabezpečí odberateľ.
 
Dodacie lehoty
 
Tovar, ktorý je na sklade, bude dodaný najneskôr do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky (v prípade voľby prepravy cez Slovenskú poštu sa dodacia doba pohybuje v rozmedzí 3-8 pracovných dní). Termín dodania tovaru, ktorý nie je na sklade, bude upresnený pri potvrdení objednávky. Presný termín dodania bude oznámený telefonicky, alebo e-mailom najneskôr 1 deň pred dodaním.
 
Cena, platobné podmienky a prepravné
 
1. Cena produktu je stanovená aktuálnym cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri potvrdení objednávky.
 
2. Pre nových odberateľov sú povinné prvé tri odbery v hotovosti, alebo po úhrade predfaktúry. Pre zmluvných partnerov poskytujeme splatnosť faktúr 14 dní. V prípade oneskorenia úhrady faktúr budú ďalšie odbery realizované len za hotovosť.
 
3. Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné príp. dobierka.
 
4. Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky, alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:
a) Osobný odber v sídle spoločnosti  s. r. o. denne od 8.00 do 15.00 hod.
b) Vlastnou dopravou dodavateľa, alebo kuriérom (doručovacou službou):
 
Počet bicyklov v objednávke Dopravné (s DPH)
1 7€ / ks
2-9 5€ / ks
10 a viac Zdarma
Elektro-bicykel 10€ / ks
Dodanie na inú adresu 12€/ks
Zľavy
 
a) Zľava za platbu v hotovosti: - 2%
b) Obratové zľavy:
 
Kumulovaný obrat nad  
3000€ - 2%
8000€ - 3%
15000€ - 5%
30000€ - 7%
Obratové zľavy sa uplatňujú iba na bicykle a elektrobicykle značky MAYO a LIBERTY. Ceny bicyklov označených nápisom "VÝPREDAJ" a ostatných produktov sú konečné a obratové zľavy sa na ne nevzťahujú.
Preberanie tovaru
 
1. Odberateľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na dodacej adrese uvedenej v objednávke.
 
2. Pri preberaní produktov je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Za prítomnosti doručovateľa (kuriéra) je potrebné overiť neporušenosť obalu a kompletnosť balíkov. Pri doručovaní bicyklov je zvlášť dôležité skontrolovať či sa v balení nachádzajú pedále (majú byť priviazané na riadidlách), a tiež prekontrolovať kvalitu výrobku (poškodenia laku na ráme bicykla a ostatných častiach. Ak je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať "Zápis o škode na zásielke". Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.
 
3. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom, alebo jeho splnomocnencom.
 

Záruka a servis

 
Na všetok tovar sa poskytuje záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja konečnému spotrebiteľovi. Záruka sa poskytuje na vady vzniknuté pri výrobe komponentov alebo vadu materiálu komponentov. Vady spôsobené mehanickým poškodením, nesprávnym nastavením, alebo neodborným zásahom nie sú predmetom reklamácie. Reklamovaný výrobok alebo jeho časť posiela odberateľ na posúdenie dodávateľovi na vlastné náklady.